Giriş Yap | Yeni Üyelik
Sepet (0)

Siteyi kullanma şartları

ÖNEMLİ BİLGİ
Siz aşağıdaki şartları dikkatli okumalısınız. Ürünümüzü satın almanız, sizin işbu şartları okuyup kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
LİSANSLAR
Bizim tüm şablonlara lisansımız standarttır. O, her bir ayrı ürünü size yada müşterilerinize ait olan tek sitede uygulamaya imkan verir. Aynı şablonu başka projelerde uygulamak istediğiniz durumda sizin onu tekrar satın almanız gerekecek.
GÖRÜNTÜLER
Ürünlerimizde kullanılan tüm görüntüler, satışlardan kesintilerini (royalty) gerektirmez ve ürünlerimizin ayrılmaz parçasıdır. Standart kullanım için lisans, görüntüleri ancak alınan şablonun içinde kullanmaya hakk verir. Siz, görüntüleri ancak bir projeyi yapmak için kullanabiliyorsunuz. Her türlü yayma yada ayrı kısımların başka projelerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI
Siz, ürünlerimizi amacınıza yaklaştırmak için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
LİSANSSIZ KULLANMA
Ürünlerimizin hiç birini orijinal şekilde yada değiştirilmiş halde disket, CD disk, internet sayfalarına yada herhangi başka taşıyıcılara yazmanız yasaktır. Aynı şekilde şirketimizden yazılı onay almadan ürünlerimizi yaymayı yada ikinci elden satmayı teklif etmeniz de yasaktır.
HAKLARIN DEVRİ
Siz, önceden şirketimizden yazılı onay almadan hiç kimseye alt lisans veremezsiniz, elde ettiğiniz hakları veremezsiniz ve devredemezsiniz.
İADELER POLİTİKASI
Sitemizde her türlü alış veriş yaptığınızda Upresentation.com’un maddi olmayan, dolayısı ile geri iade edilemez malları sattığını anlamanız gerekiyor. Dolayısı ile biz, ürünümüzü verdikten sonra iade yapamıyoruz. Lütfen, seçtiğiniz şablonu ve onunla ilgili malzemeleri iyi öğrenip seçtiğinizden emin olunuz. Kabul ettiğimiz tek istisna, ürünün bizim suçumuzdan dolayı betimlemesine uymamasıdır. İade için başvurular, teminat tarihinden itibaren bir hafta içinde verilebilir. İade, tarafınızdan telif hakkına talep etmediğinize dair yazıyı aldığımızdan sonra yapılır. Bu, iade için zorunlu bir şarttır.
MÜLKİYET HAKKI
Siz, orijinal yada modifiye ürünlerimize sahip olmak için fikri mülkiyet yada başkalara kapalı hakkı elde etmiyorsunuz. Tüm ürünler, siteya malzeme temin eden bağımsız teminatçıların mülkiyetidir. Bizim ürünlerimiz, “olduğu gibi”, herhangi açık yada kastedilen garanti olmadan temin edilir. Bizim şirketimiz ve onun temsilcileri, ürünlerimizi kullanmaktan yada kullanamamaktan doğan direkt, dolaylı, özel, tesadüf v.b. cezalardan yada zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değiller.
DOLANDIRICILIK TESTİ
Alışveriş, 10-30 dakikalığına, bazı durumlarda daha detaylı inceleme için daha uzun süreye, personelimiz tarafından yapılan dolandırıcılık kontrolüne gönderilebilir. Dolandırıcılık kontrolü, ödeme için kullanılan kredi kartlarının gerçek sahipleri olmayan şahıslar tarafından yapılan yasa dışı işlemlerin sayısı arttığından dolayı yapılmaktadır.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HİZMETLERİ
Upresentation.com, internet sitesinde mevcut bazı hizmetleri sunmak için üçüncü kişilerin hizmetlerini kullanabilir. Upresentation.com, üçüncü kişilerin sunduğu hizmetleri kontrol etmiyor ve siz, böyle servisleri kullandığınızdan şirketimizin sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz. Üçüncü kişilerin kendi kullanıcı ve lisans anlaşmaları olabilir. Siz, aynı şekilde onların kurallarına ve anlaşmalarına uymayı kabul ediyorsunuz. Şartların yada kuralların bazıları Upresentation.com şartları ile çatıştığı durumda siz, Upresentation.com şartlarına ve anlaşmasına uymak zorundasınız.
YASALAR VE YARGI
Bu siteyi ziyaret ederek siz, bu siteye ulaşımınıza ve siteyi kullanımıza ilişkin tüm konuların, diğer yasalarla çatışmalara dikkat etmeksizin, Florida eyaletinin yasa ve yönetmeliklerle düzenlendiğini kabul ediyorsunuz. Taraflar, uluslararası alım-satım anlaşmalarına ilişkin BM Teşkilatının Anlaşmasını reddediyorlar. Aynı şekilde siz, bu siteye ulaşımınıza yada siteyi ve/veya onun ürünlerini kullanımıza ilişkin tüm konuların ve tüm anlaşmazlıkların Florida eyaletinin Broward County mahkemelerinin yargısına tabi olduğunu kabul ediyorsunuz.
Bizim şirketimiz, önceden herhangi ihbar yapmadan, işbu Kullanma Kurallarını değiştirmeye hakkını saklı tutmaktadır.
Her türlü detaylı bilgileri almak, için siz live-chat linkine geçerek bizimle canlı sohbette öğrenebilirsiniz.